Ontwerpen

Vormgeving? Jij bepaalt

Bij een ontwerp hoort een programma van eisen. In dit document is vastgelegd wat de wensen van de opdrachtgever zijn en aan welke eisen het bouwwerk moet voldoen. Op basis hiervan wordt een ontwerp gemaakt. Het ontwerp kan worden gemaakt door Bouwkundig bureau De Vries of door een architect maar in elk geval altijd in samenspraak met jou als opdrachtgever. Door continue feedback op het ontwerp ontstaat in verschillende stappen het perfecte ontwerp.

Als het ontwerp definitief is wordt er een begroting opgesteld. Ofwel; wat gaat het kosten. In deze afrondende ontwerpfase wordt ook de gemeente alvast benaderd zodat het benodigde papierwerk opgestart kan worden. Zo verliezen we verderop in het proces geen onnodige tijd aan de vergunningsaanvragen.

Chat met ons
Bouwkundig bureau De Vries
Samen bouwen aan de toekomst van overmorgen
online
Wat kunnen we voor u betekenen?
17:08